(© Katarzyna Spyrka)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Poniżej dwa stanowiska - związkowców i zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej - w sprawie odpowiedzi inspektora Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącej nowych umów o pracę

ZWIĄZKOWCY:
W dniu 16 marca 20112 roku Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych JSW S.A. Otrzymała odpowiedź Inspektora Pracy odnoszącego się do wniosku o podjęcie interwencji w stosunku do pracodawcy JSW S.A. o zastosowaniu niezgodnie z zbiorowym prawem pracy, nowych niekorzystnych umów pracy dla pracowników nowo przyjętych. Z pisemnej odpowiedzi wynika, że pracodawca ( Zarząd JSW S.A.) Naruszył zapisy kodeksu pracy, ( tj.: art. 78 § 2, art. 771 – 773 oraz art. 9 § 1. W swojej konkluzji Inspektor PIP stwierdza, że uchwała nr 113/VI/12 Zarządu JSW S.A. ustalająca warunki płacowe dla nowo przyjętych pracowników jest regulacją, która nie ma racji bytu w świetle przytoczonych norm Kodeksu Pracy. Zwłaszcza w świetle zawartego porozumienia 5 maja 2012 roku w ramach „Porozumienia zbiorowego zawartego art. 9 § 1 Kodeksu Pracy”.W dniu 19 marca 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach prowadzenia rokowań nad sporem zbiorowym dotyczącym podwyższenia wynagrodzenia o 7 % płacy zasadniczej pracownikom JSW S.A. Po raz kolejny Zarząd zignorował postulaty strony związkowej w związku z tym rokowania zakończyły się protokołem rozbieżności.
Podczas rokowań Zarząd JSW S.A. po raz kolejny w sposób lekceważący się odniósł do uwag Państwowej Inspekcji Pracy. Ignorancja zbiorowego prawa pracy będzie powodować eskalację konfliktu w spółce. W najbliższym czasie strona związkowa JSW S.A zdecyduje o podjęciu dalszych kroków na bazie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w sprawach podniesienia wynagrodzenia oraz wycofania się Zarządu JSW S.A. z zawierani niekorzystnych umów z pracownikami nowo przyjętymi.

ZARZĄD JSW:
Wystąpienie Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 12 marca 2012 roku ma charakter poglądu, niewiążącego dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej ani dla sądów powszechnych. Co więcej, jest ono w oczywistej sprzeczności z orzecznictwem Sądu Najwyższego dotyczącego analogicznego stanu faktycznego jak w JSW, w tym wyroku z 5 kwietnia 2007 roku (I PK 255/06).
Podejmując uchwałę ws. wprowadzenia nowych wzorów umów o pracę, Zarząd JSW działał w oparciu o rozwiązanie wynikające z orzecznictwa Sądu Najwyższego, który wyraźnie dopuszcza możliwość regulowania uchwałami zarządu zasad, na jakich zawierane są nowe umowy o pracę. Spółka dysponuje również opiniami prawnymi renomowanych kancelarii prawnych potwierdzających zgodność działań Spółki z przepisami prawa w zakresie zatrudniania nowych pracowników. Warto dodać, że w JSW nie obowiązuje obecnie ani regulamin wynagradzania, ani układ zbiorowy pracy, nie ma zatem tzw. wewnątrzzakładowego źródła prawa pracy, które określałoby, w jaki sposób muszą być kształtowane wynagrodzenia w Spółce.

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!